Go to Top

Blog Archives

Organisatie advies

Wat is het?

Sommige situaties in organisaties vragen om een gedegen, onafhankelijk en deskundig advies. Wij ontwikkelen graag in nauwe samenwerking met mensen uit uw organisatie passende oplossingen. Sommige vraagstukken vragen echter om een expertmatige benadering. Wij voelen ons op beide gebieden thuis. Wij hebben uiteenlopende adviesopdrachten verricht op gebied van organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, strategie, efficiency, evaluaties, veranderingsvraagstukken zoals:

‘sommige situaties vragen om een onafhankelijk, gedegen en deskundig advies’

  • Ontwikkeling nieuwe missie en visie van een veiligheidsregio
  • Evaluatie van effecten van een reorganisatie van een gemeente
  • Advisering over herstructurering van een zorginstelling
  • Onderzoek en advies bij een vertrouwensconflict tussen bestuurder en OR van een bank
  • Analyse en herontwerp processen van de dienst onderwijs in een grote gemeente
  • Onderzoek en advisering over ongewenste omgangsvormen
  • Advisering over bezuiniging inkoopprocessen
  • Effectmeting van opleidingen

Verandermanagement

Wat is het?

‘geen cosmetische ingrepen maar duurzame effecten’

‘Panta rhei’, alles stroomt. De oude Grieken wisten al dat alles en iedereen constant in beweging is. Verandering is dus een normaal proces. Organisaties moeten meebewegen op veranderingen in de maatschappij, of deze soms zelfs een slag voor zijn. Binnen organisaties is verandering vaak niet vanzelfsprekend. Bij veranderingsprocessen die goed gemanaged worden merkt u het verschil: ze verlopen sneller, kunnen rekenen op een groot draagvlak bij alle betrokken partijen, en zorgen voor langdurige effecten.

(meer…)

Interim & projectmanagement

Wat is het?

Voor sommige situaties is tijdelijk management de beste oplossing. Een bijzonder project, het vlottrekken van een vastgelopen situatie, tijdelijke versterking van het management, een vacature die u nog niet wilt of kunt opvullen of het beheersen van een crisis. Interim vervulling biedt de mogelijkheid om snel en flexibel resultaten te bereiken, zonder een voorschot op de toekomst te nemen.

(meer…)

De Kracht van Privaat-Publieke Samenwerking

Wat is het?

Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in samenwerking effectief kunnen worden aangepakt. Door de krachten op de juiste wijze te bundelen kan synergie ontstaan. Bij Top Management Consult is veel ervaring en expertise aanwezig op dit dynamische werkterrein, zoals

(meer…)

Cybersafety

Wat is het?

De maatschappij waarin wij  wonen, werken en leven verandert in hoog tempo. De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving zorgt voor ware aardverschuivingen op vele terreinen. Zo winkelen wij digitaal; leren we met een tablet in de hand; boeken we reizen en gaan we op elk moment van de dag financiële transacties aan via internet. Bent u geïnteresseerd in de kansen en risico's die digitalisering voor uw organisatie met zich meebrengt? 

(meer…)

Positiebepaling van uw organisatie

Wat is het?

Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd het INK managementmodel ontwikkeld als antwoord van een aantal grote ondernemingen op de dreiging van Aziatische economieën. De oplossing werd vooral gezocht in het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Dit heeft geleid tot het INK managementmodel. De kern van het model is even eenvoudig als fundamenteel. Elke organisatie heeft een primair proces dat moet voorzien in de behoeften van de stakeholders van de organisatie. De stakeholders zijn in vier groepen verdeeld: klanten en partners, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Samen vormen zij het resultaatgebied van de organisatie. Het organisatie gebied van het model is onderverdeeld in vijf aspecten: leiderschap, strategie en beleid, procesmanagement, personeelsmanagement en tot slot middelenmanagement. De feedbackloop ‘verbeteren en vernieuwen’ vormt de verbindende schakel tussen de uitkomst van de processen.

(meer…)