Go to Top

Blog Archives

Heijendag

Wat is het?

‘een inspirerende dag op een unieke locatie’

Er zijn thema’s die zich niet lenen voor een bespreking ‘tussendoor’ maar om volledige aandacht vragen zoals een nieuwe missie of visie, discussie over herijking van de koers, het maken van een jaarplan, het uitlijnen van een reorganisatie of het investeren in teamontwikkeling. Vaak helpt het om letterlijk met uw team een inspirerende plek op te zoeken om samen een ‘dag op de hei’ uw plannen te ontwikkelen. Daar kunnen gericht thema’s worden besproken die aandacht verdienen. Een goed proces verdient zichzelf terug in het resultaat. Met onze deskundige procesbegeleiding kunt u zich volledig richten op de inhoud, waardoor u een stuk verder komt. Onze inspirerende locatie in Nationaal park Maasduinen te Heijen biedt alle ingrediënten voor een succesvolle ‘Heijen-dag’. Vanzelfsprekend zijn in overleg met u ook andere locaties mogelijk.

(meer…)

Team APK

Wat is het?

Uit verschillende onderzoeken weten we dat diversiteit een noodzakelijke voorwaarde is voor effectieve teams. Maar daarmee ben je er nog niet. Die diversiteit moet door teamleden herkend, op juiste waarde geschat, én benut worden om tot topprestaties te kunnen komen. Wij ontwikkelden op basis van onze ervaringen met de Birkman® methode een aanpak om de diversiteit aan kwaliteiten van teamleden op een heldere en waardenvrije manier in beeld te brengen. Door een uitgekiende classificatie in vier kleuren en een aantal gedragsdimensies ontstaat niet alleen helder inzicht, maar worden aan teamleden ook handvatten geboden ter versterking van de samenwerking en communicatie. Wij noemen dat: teamintelligentie.

(meer…)

Teamontwikkeling

Wat is het?

Onze wereld bestaat uit teams; of het nu om een managementteam, directieraad, klantteam, college van B&W of afdeling gaat. De kracht van teams is dat zij meer kunnen dan individuen. Elk team heeft inspiratie en onderhoud nodig. Teams zijn net auto’s. Die rijden ook niet vanzelf. Behalve als het bergafwaarts gaat...

(meer…)

Outdoor training

Wat is het?

Bent u op zoek naar een bijzondere management- of teamtraining met een ongekende impact? Dan is outdoor training welllicht iets voor u. Outdoor training biedt bij uitstek de mogelijkheid om natuurlijke kwaliteiten aan te boren en onnatuurlijk (aangeleerd) gedrag los te laten. Ervaringsleren staat centraal in het versterken van de performance. In onze aanpak gaan plezier en leren samen. Wij zetten outdoor training onder meer in om samenwerking en communicatie in teams te verbeteren en om persoonlijke vaardigheden op gebied van leiderschap, verandermanagement, sturen, delegeren et cetera te versterken.

(meer…)