Go to Top

Blog Archives

Verandermanagement

Wat is het?

‘geen cosmetische ingrepen maar duurzame effecten’

‘Panta rhei’, alles stroomt. De oude Grieken wisten al dat alles en iedereen constant in beweging is. Verandering is dus een normaal proces. Organisaties moeten meebewegen op veranderingen in de maatschappij, of deze soms zelfs een slag voor zijn. Binnen organisaties is verandering vaak niet vanzelfsprekend. Bij veranderingsprocessen die goed gemanaged worden merkt u het verschil: ze verlopen sneller, kunnen rekenen op een groot draagvlak bij alle betrokken partijen, en zorgen voor langdurige effecten.

(meer…)

Positiebepaling van uw organisatie

Wat is het?

Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd het INK managementmodel ontwikkeld als antwoord van een aantal grote ondernemingen op de dreiging van Aziatische economieën. De oplossing werd vooral gezocht in het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Dit heeft geleid tot het INK managementmodel. De kern van het model is even eenvoudig als fundamenteel. Elke organisatie heeft een primair proces dat moet voorzien in de behoeften van de stakeholders van de organisatie. De stakeholders zijn in vier groepen verdeeld: klanten en partners, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Samen vormen zij het resultaatgebied van de organisatie. Het organisatie gebied van het model is onderverdeeld in vijf aspecten: leiderschap, strategie en beleid, procesmanagement, personeelsmanagement en tot slot middelenmanagement. De feedbackloop ‘verbeteren en vernieuwen’ vormt de verbindende schakel tussen de uitkomst van de processen.

(meer…)