Go to Top

Blog Archives

Birkman methode

Wat is het?
  • Wat zijn mijn sterke punten?
  • Wat ontbreekt er in ons team?
  • Wat zijn haar handvatten voor coaching?
  • Wat voor soort leidinggevende is deze kandidaat?
  • Hoe handel ik onder stress ?
  • Wat voor soort werk past bij zijn sterke punten?
(meer…)

Persoonlijke APK

Wat is het?

Zoals planten water en licht nodig hebben om te groeien, hebben mensen reflectie en feedback nodig om tot ontwikkeling, nieuwe inzichten en betere prestaties te komen. Toch is dat geen vanzelfsprekendheid. In het dagelijks werk ontbreekt vaak de rust voor reflectie en het geven en ontvangen van feedback is lang niet overal gebruikelijk. Zeker niet als u werkzaam bent als zelfstandig professional of een leidinggevende of bestuurlijke functie bekleedt.

(meer…)

Projectmatig werken

Wat is het?

Er wordt steeds vaker in projecten gewerkt om doelstellingen te bereiken. Maar door iets als een project te benoemen, wordt natuurlijk nog niet automatisch projectmatig gewerkt. In onze dagelijkse praktijk zien we maar al te vaak dat projecten stranden. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle projecten op een systematische en gedegen manier opgezet en uitgevoerd worden. Het ontbreken van know how, onderlinge samenwerking en de vereiste inspanning spelen vaak een rol bij het mislukken van projecten. U kent de succesverhalen en mindere successen ongetwijfeld vanuit uw dagelijkse werksituatie.

(meer…)

Inspirerend leidinggeven

Wat is het?

exploreren – prikkelen - ontwikkelen

Eén inspirerende leidinggevende kan de productiviteit en het werkplezier van een hele afdeling of organisatie verdubbelen. Helaas blijkt het tegenovergestelde in de praktijk ook waar te zijn. Te vaak gaan we ervan uit dat een goede vakman- of vrouw ook een goede leidinggevende is. Maar leidinggeven blijkt een vak apart te zijn. Het goede nieuws: leidinggeven en inspireren kan je leren!

(meer…)

Sterker uit het dal

Wat is het?

Life time jobs bestaan niet meer. Soms is voortijdig vertrek onontkoombaar; soms is er nog een kans. De grote belangen van politiek-bestuurlijke, organisatorische, juridische en persoonlijke aard brengen vaak spanningen met zich mee. Hoewel het in ieders belang is om tot constructieve afspraken en communicatie daarover te komen, blijkt de praktijk weerbarstig. Onze ervaren consultants verstaan de kunst van luisteren, onderhandelen en mediating als geen ander. Zij zijn in staat om met zowel grote betrokkenheid als professionele afstand oplossingen en emoties te (onder)scheiden om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Wat aanvaardbaar is bepaalt u zelf. Een goed proces is naar onze mening vaak af te meten aan het resultaat: er zijn geaccepteerde oplossingen en geen winnaars of verliezers. Vertrek is daarbij niet op voorhand het uitgangspunt.

(meer…)

Personal en Executive Coaching

Wat is het?

Organisaties presteren beter als mensen beter presteren. Managers en bestuurders zien steeds meer dat coaching daaraan een goede bijdrage kan leveren. Onze coaching richt zich op het vrijmaken van potentiële kwaliteiten van u of uw medewerker. Wij gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van belemmeringen en richten ons op optimale prestaties.

‘ik weet nu wat ik echt wil en wat ik kan’

Onze coachingsaanpak is op uw situatie toegesneden, gericht op heldere en haalbare doelen in een overzichtelijk traject. Wij zetten een coach in die bij u en uw vraagstelling past. Geen ellenlange gesprekken maar inspirerende praktische sessies, dingen leren die u meteen toepast en vaak: klinkende resultaten. Bij aanvang worden uw kwaliteiten en minder sterke kanten helder in beeld gebracht door middel van een Birkman® assessment.

U wilt als bestuurder of manager persoonlijk én inhoudelijk sparren op niveau? Scenario's en keuzes tegen het licht houden? Iemand die tegenspel geeft en u ter zake kundig aan de tand voelt? Dan is executive coaching wellicht iets voor u.

Selecteren met de Birkman methode

Wat is het?

De ruimere arbeidsmarkt van dit moment draagt eraan bij dat organisaties wat ‘meer te kiezen’ hebben. Toch valt het vaak niet mee om de juiste kandidaat te selecteren. Hij of zij moet immers niet alleen aan vakinhoudelijke eisen voldoen, maar ook over persoonlijke competenties beschikken en passen in het team en de organisatie waar hij/zij deel van uitmaakt. Of beter gezegd: daar iets aan toevoegen.

(meer…)