Go to Top

Blog Archives

Sturing geven aan zelfsturing

Sturing geven aan zelfsturing
Ons werk verandert: digitalisering, decentralisaties in het openbaar bestuur, burgerkracht en een kleinere overheid. Deze tijd stelt nieuwe eisen aan de manier waarop we onze organisaties inrichten. Onder noemers als zelforganisatie, agile, scrum en zelfsturing zetten veel bedrijven en organisaties stappen om een organisatie te creëren die meer gebruik maakt van wat mensen kunnen.  Hiërarchische en piramidale structuren maken steeds meer plaats voor zelforganiserende en flexibele organisatievormen. Top Management Consult ontwikkelde op basis van specifieke vragen uit onze praktijk én de laatste bedrijfskundige inzichten een manier om de ontwikkeling naar zelfsturing in beeld te brengen en te faciliteren. Want voor effectief veranderen is alleen de structuur aanpassen niet genoeg. En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is er wel degelijk sturing nodig om tot zelfsturing te komen.  

(meer…)

Afdelingsplan in 1 dag

Wat is het?

Organisatieonderdelen zoals afdelingen en teams staan veelal jaarlijks voor de opgave om hun doelen, activiteiten en resultaten in bijvoorbeeld een afdelingsplan op te nemen. In veel bedrijven en organisaties is dit een papieren exercitie of een bezigheid van administratieve of financiële medewerkers. Met als gevolg dat er papieren plannen ontstaan waarvan weinig inspiratie en sturing uitgaat voor het team. Dat kan anders!

(meer…)