Go to Top

Blog Archives

Organisatie advies

Wat is het?

Sommige situaties in organisaties vragen om een gedegen, onafhankelijk en deskundig advies. Wij ontwikkelen graag in nauwe samenwerking met mensen uit uw organisatie passende oplossingen. Sommige vraagstukken vragen echter om een expertmatige benadering. Wij voelen ons op beide gebieden thuis. Wij hebben uiteenlopende adviesopdrachten verricht op gebied van organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, strategie, efficiency, evaluaties, veranderingsvraagstukken zoals:

‘sommige situaties vragen om een onafhankelijk, gedegen en deskundig advies’

  • Ontwikkeling nieuwe missie en visie van een veiligheidsregio
  • Evaluatie van effecten van een reorganisatie van een gemeente
  • Advisering over herstructurering van een zorginstelling
  • Onderzoek en advies bij een vertrouwensconflict tussen bestuurder en OR van een bank
  • Analyse en herontwerp processen van de dienst onderwijs in een grote gemeente
  • Onderzoek en advisering over ongewenste omgangsvormen
  • Advisering over bezuiniging inkoopprocessen
  • Effectmeting van opleidingen