Go to Top

Blog Archives

Sterker uit het dal

Wat is het?

Life time jobs bestaan niet meer. Soms is voortijdig vertrek onontkoombaar; soms is er nog een kans. De grote belangen van politiek-bestuurlijke, organisatorische, juridische en persoonlijke aard brengen vaak spanningen met zich mee. Hoewel het in ieders belang is om tot constructieve afspraken en communicatie daarover te komen, blijkt de praktijk weerbarstig. Onze ervaren consultants verstaan de kunst van luisteren, onderhandelen en mediating als geen ander. Zij zijn in staat om met zowel grote betrokkenheid als professionele afstand oplossingen en emoties te (onder)scheiden om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Wat aanvaardbaar is bepaalt u zelf. Een goed proces is naar onze mening vaak af te meten aan het resultaat: er zijn geaccepteerde oplossingen en geen winnaars of verliezers. Vertrek is daarbij niet op voorhand het uitgangspunt.

(meer…)

Selecteren met de Birkman methode

Wat is het?

De ruimere arbeidsmarkt van dit moment draagt eraan bij dat organisaties wat ‘meer te kiezen’ hebben. Toch valt het vaak niet mee om de juiste kandidaat te selecteren. Hij of zij moet immers niet alleen aan vakinhoudelijke eisen voldoen, maar ook over persoonlijke competenties beschikken en passen in het team en de organisatie waar hij/zij deel van uitmaakt. Of beter gezegd: daar iets aan toevoegen.

(meer…)