Go to Top

Team APK

Wat is het?

Uit verschillende onderzoeken weten we dat diversiteit een noodzakelijke voorwaarde is voor effectieve teams. Maar daarmee ben je er nog niet. Die diversiteit moet door teamleden herkend, op juiste waarde geschat, én benut worden om tot topprestaties te kunnen komen. Wij ontwikkelden op basis van onze ervaringen met de Birkman® methode een aanpak om de diversiteit aan kwaliteiten van teamleden op een heldere en waardenvrije manier in beeld te brengen. Door een uitgekiende classificatie in vier kleuren en een aantal gedragsdimensies ontstaat niet alleen helder inzicht, maar worden aan teamleden ook handvatten geboden ter versterking van de samenwerking en communicatie. Wij noemen dat: teamintelligentie.

Onze aanpak

In een collectieve kick off met het team wordt de basis gelegd voor een intelligent samenwerkend team en de startvragen geformuleerd. De teamleden vullen vervolgens een Birkman® vragenlijst in. De individuele resultaten worden voorafgaande aan de teamsessie teruggekoppeld. Onze Birkman® experts maken een analyse van het teamprofiel, die in een teamsessie van een dagdeel aan het team wordt teruggekoppeld. In deze sessie staan we niet alleen stil bij de diagnose, maar leren teamleden spelenderwijs de diversiteit in het team herkennen, waarderen en benutten. Desgewenst kunnen in een verdiepende vervolgsessie van een dagdeel specifieke aspecten van teamintelligentie verder uitgewerkt en benut worden door deze bijvoorbeeld te vertalen naar concrete rollen, taken of portefeuilles.

Investering en nadere informatie
De investering is afhankelijk van de omvang van het team. Ter indicatie: voor een team tot vijf personen bedraagt de investering € 4950.- ex. BTW. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Deel
Mail Print