Go to Top

Sturing geven aan zelfsturing

Sturing geven aan zelfsturing
Ons werk verandert: digitalisering, decentralisaties in het openbaar bestuur, burgerkracht en een kleinere overheid. Deze tijd stelt nieuwe eisen aan de manier waarop we onze organisaties inrichten. Onder noemers als zelforganisatie, agile, scrum en zelfsturing zetten veel bedrijven en organisaties stappen om een organisatie te creëren die meer gebruik maakt van wat mensen kunnen.  Hiërarchische en piramidale structuren maken steeds meer plaats voor zelforganiserende en flexibele organisatievormen. Top Management Consult ontwikkelde op basis van specifieke vragen uit onze praktijk én de laatste bedrijfskundige inzichten een manier om de ontwikkeling naar zelfsturing in beeld te brengen en te faciliteren. Want voor effectief veranderen is alleen de structuur aanpassen niet genoeg. En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is er wel degelijk sturing nodig om tot zelfsturing te komen.  

Maatwerk
De ene organisatie is de andere niet. In nauwe samenwerking met u snijden wij onze aanpak toe op uw specifieke situatie. Het ene team is het andere niet. Teams bepalen zelf onder deskundige  begeleiding hun ontwikkeling naar zelfsturing op vier dimensies (doelen en resultaten, organiseren en coördineren, samenwerken en besluitvorming en onderlinge relaties). Deze positiebepaling geeft antwoord op de vraag: ‘waar staan we in de ontwikkeling naar zelfsturing?’.  De aanpak maakt energie vrij en genereert gerichte speerpunten voor doorontwikkeling van het team naar zelfsturing. Zoals:
  • Wij stellen zelf onze teamdoelen op en sturen op de realisatie daarvan.
  • Wij zorgen dat we taken van elkaar kunnen overnemen door elkaar ons vak te leren.
  • Conflicten worden in ons team op constructieve wijze bespreekbaar gemaakt en aangepakt.
  • Wij bepalen ons opleidingsplan, op basis van wat wij signaleren in onze branche en in de samenleving.

Vanuit onze filosofie oplossen, realiseren…..leren! zorgen wij ervoor dat u de metingen zelf leert toepassen en waar mogelijk de daaruit voortvloeiende stappen zelf kan zetten. 

'Deze aanpak heeft ons bewustzijn opgeleverd én geholpen bij het zetten van effectieve stappen naar zelfsturing'

U krijgt overzicht in de stand van zaken in ontwikkeling naar zelfsturing in uw organisatie. Teams kunnen van elkaar leren door de verschillen in ontwikkeling en voortgang inzichtelijk te maken. Dit werkt als katalysator voor het ontwikkelproces.

Investering en nadere informatie
De investering is afhankelijk van de situatie en de gevraagde intensiteit van onze begeleiding. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Deel
Mail Print