Go to Top

Selecteren met de Birkman methode

Wat is het?

De ruimere arbeidsmarkt van dit moment draagt eraan bij dat organisaties wat ‘meer te kiezen’ hebben. Toch valt het vaak niet mee om de juiste kandidaat te selecteren. Hij of zij moet immers niet alleen aan vakinhoudelijke eisen voldoen, maar ook over persoonlijke competenties beschikken en passen in het team en de organisatie waar hij/zij deel van uitmaakt. Of beter gezegd: daar iets aan toevoegen.

Voor het selecteren van een verkeerde kandidaat betaalt u een hoge prijs. Vaak wordt bij selectie gebruik gemaakt van traditionele methoden waarvan is aangetoond dat ze een lage voorspellende waarde hebben. Door de Birkman® methode te integreren in uw selectieproces wordt die voorspellende waarde aanzienlijk vergroot. We gaan daarbij ook een stap verder dan gebruikelijk, bijvoorbeeld door het profiel van een kandidaat te matchen met de competenties van het team waar hij of zij deel van uit gaat maken.

Zeker voor hogere leidinggevende of bestuurlijke functies staan kandidaten vaak niet te trappelen voor een assessment center. Dan kan de Birkman® methode een goed alternatief bieden door geringere kosten en belasting voor zowel kandidaat als organisatie.

‘een goed alternatief door geringere kosten en belasting voor kandidaat en organisatie’

Onze aanpak

Het Birkman® assessment wordt geïntegreerd in uw selectieproces. Na een voorselectie bepaalt u van welke kandidaten u over een gericht Birkman® advies wilt beschikken. In ons advies kunnen uw vragen uit de selectie-interviews worden meegenomen. De kandidaten vullen een Birkman® vragenlijst in. De uitkomsten van het Birkman® assessment worden vergeleken met het competentieprofiel van de functie. Na een verdiepend interview met de kandidaten stellen wij een concreet selectie-advies samen. Dat advies wordt besproken met de kandidaat en na diens toestemming, naar u als opdrachtgever gezonden.

investering en nadere informatie
De intensiteit van de aanpak is onder meer afhankelijk van de intensiteit van onze inzet; uw inzet en het aantal kandidaten dat het selectieproces doorloopt. U kunt een voorbeeld van een Birkman® selectie-advies downloaden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Gedragscode
Wij onderschrijven de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement (NVP). De code schrijft onder meer voor dat de kandidaat het recht heeft kennis te nemen van de rapportage vóórdat deze naar de opdrachtgever wordt verzonden. Pas als de kandidaat daarvoor toestemming geeft, wordt de rapportage naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat verzonden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Voorbeeldrapport
Link


Deel
Mail Print