Go to Top

De Kracht van Privaat-Publieke Samenwerking

Wat is het?

Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in samenwerking effectief kunnen worden aangepakt. Door de krachten op de juiste wijze te bundelen kan synergie ontstaan. Bij Top Management Consult is veel ervaring en expertise aanwezig op dit dynamische werkterrein, zoals

 • Opzetten van de privaat-publieke aanpak van skimming door banken, politie en OM
 • Ontwikkeling van een digitaal bedrijvenloket voor cybercrime
 • Advisering over de organisatorische inrichting van de veiligheidsfunctie in een grote gemeente
 • Implementatie van dit advies door opzetten van een bijzondere handhavingsfunctie in een samenwerkingsverband van vele publieke en private partijen
 • In co-creatie ontwikkelen van een opleidingsprogramma voor de Nederlandse recherche
 • Advisering van een gemeentebestuur naar aanleiding van de gewelddadige dood van een jongen bij een evenement
 • Ontwikkeling van een integraal drugs- verslavings- en prostitutiebeleid voor een grote gemeente

Praktijkkennis gebundeld

Top Management Consult heeft praktijkonderzoek gedaan naar de succesfactoren en good practices van samenwerkingsverbanden. Dit heeft een aantal lessen voor de praktijk opgeleverd, die zijn gebundeld in het boek ‘de kracht van privaat-publieke samenwerking’. De succesfactoren van PPS projecten worden in het boek aan de hand van een integraal model systematisch uitgewerkt.

‘binden en verbinden is een succesfactor’

Ook de juridische aspecten van privaat-publieke samenwerking komen aan de orde. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden die kunnen dienen als inspiratiebron voor andere bestaande, of nog te starten PPS projecten. Uiteraard worden ook  aanbevelingen gedaan voor de praktijk van privaat-publieke samenwerking.

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Onafhankelijke en deskundige procescoaching
 • Projectmanagement
 • Quick-scan van uw verbeterpotentieel als samenwerkingsverband
 • Opleidingen en workshops
 • Onafhankelijke evaluatie of effectmeting

Nadere informatie en investering
Public Private Safety is per definitie maatwerk. De investering is afhankelijk van de aard en omvang van onze inzet. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Bekijk het boek:
Link


Bestel het boek:
Link


Deel
Mail Print