Go to Top

Afdelingsplan in 1 dag

Wat is het?

Organisatieonderdelen zoals afdelingen en teams staan veelal jaarlijks voor de opgave om hun doelen, activiteiten en resultaten in bijvoorbeeld een afdelingsplan op te nemen. In veel bedrijven en organisaties is dit een papieren exercitie of een bezigheid van administratieve of financiële medewerkers. Met als gevolg dat er papieren plannen ontstaan waarvan weinig inspiratie en sturing uitgaat voor het team. Dat kan anders!

Onze aanpak

Na dossieronderzoek en enkele intakegesprekken met sleutelfiguren worden de kernvragen voor de heisessie vertaald naar een plan van aanpak.  In een kick off met het team ontvouwen wij onze inspirerende aanpak. Een ervaring die laat zien dat plannen maken zinvol en leuk kan zijn. In de kick off wordt de focus bepaald en voorbereidende taken verdeeld. Door de goede voorbereiding beslaat het creatieproces van het afdelings-of teamplan één dag. Interactieve werkvormen afgewisseld met presentaties of teamversterkende elementen leiden in combinatie met een stevige en deskundige procesbegeleiding tot het eindresultaat.

‘Snel een plan waar inspiratie en sturing van uitgaat’

Aan het einde van de dag is consensus over de hoofdlijnen van het werkplan en zijn de bouwstenen voor het plan digitaal beschikbaar. Als basis werken wij bij voorkeur met een indeling van afdelings- en teamplannen conform de negen velden van het INK managementmodel, maar in overleg met u zijn ook andere indelingen mogelijk.

Investering en nadere informatie
De investering bedraagt € 3.500,- ex. BTW. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Deel
Mail Print