Go to Top

Positiebepaling van uw organisatie

Wat is het?

Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd het INK managementmodel ontwikkeld als antwoord van een aantal grote ondernemingen op de dreiging van Aziatische economieën. De oplossing werd vooral gezocht in het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Dit heeft geleid tot het INK managementmodel. De kern van het model is even eenvoudig als fundamenteel. Elke organisatie heeft een primair proces dat moet voorzien in de behoeften van de stakeholders van de organisatie. De stakeholders zijn in vier groepen verdeeld: klanten en partners, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Samen vormen zij het resultaatgebied van de organisatie. Het organisatie gebied van het model is onderverdeeld in vijf aspecten: leiderschap, strategie en beleid, procesmanagement, personeelsmanagement en tot slot middelenmanagement. De feedbackloop ‘verbeteren en vernieuwen’ vormt de verbindende schakel tussen de uitkomst van de processen.

Bij een positiebepaling wordt een ‘foto’ van uw organisatie gemaakt door de bril van het INK model. Dit levert een integrale diagnose op in termen van sterke kanten en gebieden voor verbetering. Een positiebepaling kan zowel voor een hele organisatie als voor een organisatieonderdeel worden uitgevoerd.

‘gezamenlijke diagnose als basis voor ontwikkeling’

Onze aanpak

Het proces begint met het samenstellen van een ‘verbeterteam’. Dat kan uw managementteam zijn, maar ook een breder samengesteld team. In een minitraining van een dagdeel brengen wij het verbeterteam op vlieghoogte van de ‘essentials’ op gebied van kwaliteitszorg en werken met het INK management model. Ter voorbereiding op de positiebepaling worden er taken in het team verdeeld. De daadwerkelijke positiebepaling vindt plaats in een tweedaagse bijeenkomst, waarbij de negen velden van het INK model gestructureerd de revue passeren. De gezamenlijke diagnose onder professionele begeleiding draagt in onze ervaring sterk bij aan gemeenschappelijke bewustwording en schept draagvlak voor de nodige verbeteracties. De positiebepaling eindigt met een collectieve diagnose en het raamwerk voor een verbeterplan. Desgewenst ondersteunen wij u ook bij de (projectmatige) realisatie van de verbeteringen.

Investering en nadere informatie
Bij een begeleiding door één adviseur bedragen de kosten voor uitvoeren van een positiebepaling € 5750,- ex. BTW. In deze kosten zijn de minitraining, cursusmateriaal, positiebepaling en collectieve diagnose begrepen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Deel
Mail Print