Go to Top

Integrale Organisatie Vernieuwing

Wat is het?

We zijn ons er niet elke dag van bewust, maar organisaties zijn op enig moment ontworpen om bepaalde diensten of producten voort te brengen. Na verloop van tijd worden er vaak aanpassingen gedaan omdat bijvoorbeeld veranderingen in omgeving of markt daarom vragen. Vaak resulteert dat in ‘pleisters plakken’  waardoor in de loop van tijd bepaalde oplossingen ontstaan, die niet meer goed aansluiten bij de opgave waar de organisatie voor staat. Een forse bezuiniging of crisis kan ook aanleiding zijn om uw organisatie(onderdeel) eens goed tegen het licht te houden.

Deskundige blikken van buiten en met een schone lei beginnen kan erg verfrissend zijn. Bij Integrale Organisatie Vernieuwing maken wij een assessment van de sterkten en zwakten van uw organisatie en zetten deze af tegen uw ambities of opgaven waar u voor staat.


Onze aanpak

‘Een goudvis ziet het water niet, waarin hij zwemt’  

Vaak wordt in eerste instantie gedacht aan een andere organisatie structuur. In onze ervaring is een andere structuur (op zich) meestal geen adequate oplossing. Wij kijken daarom naar de samenhang van alle relevante aspecten van organiseren, zoals leiderschap, cultuur, processen, systemen et cetera. Om vanuit dat perspectief een ander licht te laten schijnen op creatieve en passende oplossingen. Door een sterke procesmatige aanpak te koppelen aan scherp geformuleerde resultaten ontstaan er gedragen inzichten en oplossingen. Veranderen wordt door onze interactieve en participerende aanpak een avontuur dat kansen biedt. Wij verzorgden eerder succesvolle  integrale organisatie vernieuwingstrajecten  voor verschillende organisaties, waaronder een tweetal middelgrote gemeenten.

investering en nadere informatie
De investering is afhankelijk van de omvang van onze inzet en de mate van uw eigen participatie. Een IOV traject is per definitie maatwerk. Nadere informatie bij drs. Peter Hagenaars. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.


Deel
Mail Print