Go to Top

Competentie- en talentmanagement

Wat is het?

We weten al lang dat diploma’s op zich geen garanties bieden voor succes. Het beschikken over bepaalde competenties (een mix van kennis, vaardigheden, houding- en persoonlijkheidskenmerken) blijkt in de praktijk het verschil te maken tussen een gewone medewerker of leidinggevende en een echte topper. Over de vraag wie uw toppers zijn, bestaat opmerkelijk genoeg vaak veel overeenstemming. Zowel bij leidinggevenden, collega’s, klanten als medewerkers.

In traditionele vormen van competentiemanagement wordt getracht deze kerncompetenties per functiegroep te benoemen, en dient het aldus verkregen profiel als basis voor het werving, selectie en ontwikkeling. Bij praktisch competentie- en talentmanagement brengen wij de onderscheidende karakteristieken van uw succesvolle medewerkers in Birkman®-termen in beeld.

Onze aanpak

In overleg met u worden enkele vertegenwoordigers uit de 360 graden cirkel rond de functiegroep voor een interview geselecteerd zoals medewerkers, leidinggevenden, collega’s en klanten. Na analyse van de uitkomsten van deze interviews worden hypothesen gevormd rond een aantal onderscheidende kenmerken. In een consensusbijeenkomst met het managementteam wordt een definitieve selectie van medewerkers gemaakt. Deze medewerkers wordt gevraagd een Birkman®-vragenlijst in te vullen. Zij ontvangen hun persoonlijke Birkman®-rapportage.

‘over de vraag wie uw toppers zijn bestaat opvallend vaak overeenstemming’

Door middel van een Birkman®-profielanalyse worden de onderscheidende competenties van de succesvolle medewerkers in kaart gebracht en vertaald naar een praktijkprofiel. Het concept profiel wordt met uw managementteam besproken en vastgesteld. Het praktijkprofiel bevat de doorslaggevende competenties voor succes in uw praktijk. Het profiel kan vervolgens als grondslag dienen voor uw HR-instrumentarium zoals werving, selectie en ontwikkeling.

Investering en nadere informatie
De intensiteit van de aanpak is onder meer afhankelijk van de intensiteit van onze inzet; uw inzet; de procedure en het aantal kandidaten dat betrokken wordt. Nadere informatie bij drs. Peter Hagenaars.


Deel
Mail Print